h

SP en BIGA roepen "armoede werkt niet"

27 november 2010

SP en BIGA roepen "armoede werkt niet"

Met een grote bus vertrokken 50 SP-ers en BIGA-werknemers zaterdagochtend naar de Brabanthallen in Den Bosch. De manifestatie "Armoede werkt niet" is, vooral door al die mensen van de sociale werkplaatsen, een groot succes geworden.

Meer dan 1500 man, het was reuze druk. Sadeth Karabulut sprak met vele mensen in de WSW en Wajong. Dat zijn aangrijpende verhalen, maar ook verhalen die veel hoop geven. Job Cohen, Agnes Jongerius en Emiel Roemer hebben allemaal dezelfde boodschap: Rutte, stop met deze mensonwaardige plannen.

Deze dag is nog maar het begin van de actie op de bezuinigingen op de WSW, Wajong en WWB. Emiel Roemer: "Dit kabinet pakt de bijstandsmoeder en alle mensen met lage inkomens door het sociaal minimum met tweeduizend euro te verlagen. Over my dead body, ik pas daarvoor." Steun was er ook van de postbodes en de schoonmakers, die ook hun eigen actie hebben. En verder veel muziek en een wijze les van Vincent Bijlo: "De sociale werkvoorziening kan pas worden opgeheven als men niet meer spreekt over hij maar over jij. Tegen een gehandicapte praat je niet in de derde persoon, je praat met hem/haar".

Het was een hartverwarmende dag en met veel strijdlust konden de Zeister, Biltse, Soester en Baarnse actievoerders naar huis. Samen gaan we deze plannen de wereld uit helpen!

Zie ook het verslag op de landelijke SP-site.

Manifestatie 'Armoede werkt niet' in Den Bosch Manifestatie 'Armoede werkt niet' in Den Bosch

U bent hier