h

Groen werkt!

2 maart 2010

Groen werkt!

In de afgelopen week zijn door vrijwilligers van GroenLinks 20.000 verkiezingskranten en 26.000 wijkfolders verspreid. De afgelopen week kreeg ik wel 4 prachtige gekleurde folders bezorgd in mijn bus.
Als SP'er en kandidaat-raadslid was ik best wel jaloers. Vooral de ruime aandacht voor duurzame energie deed mijn bloed sneller stromen.

Keer op keer hoorde ik dat investeren in duurzame energie niet alleen goed voor het milieu was, maar ook voor de werkgelegenheid. Het installeren van systemen voor het opwekken van zonne-energie is een goede manier om lokale werkgelegenheid te generen.
Afgelopen zaterdag stond er in Zeist zelfs een windmolen bij de groen links kraam. Vanavond sprak ik bij het debat van Zakelijk Zeist de Zeister wethoudster van groen links Joke Leenders. En uitte ik mijn bewondering voor dit onderdeel van de campagne.
Toevallig was vandaag de nieuwe landelijke subsidieronde gestart voor de zonnestroom aanvragen nog nooit was de belangstelling voor zonnepanelen zo groot, nooit eerder waren er zoveel "aanbieders" op de markt (die u tussen neus en lippen door soms niets minder dan gouden bergen lijken te beloven), en nooit eerder waren de module- en systeemprijzen zo aantrekkelijk. De subsidiepot is 69 miljoen euro groot en zal naar verwachting ook dan weer heel snel leeg zijn.
Mijn enthousiasme nam voor GROEN WERKT nam behoorlijk af toen mevrouw Leenders spontaan verklaarde dat ze een windmolen in Zeist geen goed idee vond. Dat verbaasde me er worden tegenwoordig windturbines gebouwd die heel goed toepasbaar zijn in bestaande hoogbouw. Mevr Leenders zelf bleek overigens zelf geen zonnepanelen op haar dak te hebben. Daar had ze nog niet bij stil gestaan. Ik heb haar daarom maar uitgenodigd om eens te komen kijken hoe bij mij als 't zonnetje even schijnt de energiemeter terugloopt en het warm water verwarmd wordt met een, helaas verouderde, zonneboiler.
Ik hoop dat los van de verkiezingsuitslag hier in Zeist nu echt werk gemaakt wordt van groene energie. Vanzelfsprekend leidt het gebruik van zonne- en windenergie tot een besparing van het gebruik van niet-groene stroom. Een verdere besparing is te behalen door gebruik te maken van een verdeelsysteem dat ervoor zorgt dat huishoudens hun energieverbruik beter af kunnen stemmen op de beschikbaarheid van de lokaal opgewekte energie. Bewoners kunnen een tijdspanne aangeven waarin huishoudelijke apparaten moeten werken. Het verdeelsysteem zorgt er dan voor dat ze niet tegelijk draaien, maar na elkaar en op het moment dat er energie door zon of wind wordt geleverd. Dat leidt tot een slimmere timing van het energieverbruik, en dus tot efficiƫnter gebruik van de lokaal opgewekte stroom. Bewoners houden overigens ook een aansluiting op het 'gewone' elektriciteitsnet maar worden zo volop betrokken. Voor bewoners, woningbouwcoƶperaties en de politiek ligt hier mijns inziens een uitdaging.
Aan de wethouder van Groen Links en andere Zeisternaren zeg ik als SP er "Gewoon Doen" Hou het niet bij beloftes maar laten we Zeist Groen maken. En okee, op drie maart hopelijk SP rood !

Jantje Paasman

U bent hier