h

Witte en rode vlekken in Bosch en Duin

18 februari 2010

Witte en rode vlekken in Bosch en Duin

Op uitnodiging van de SociëteitsCie ben ik als lijsttrekker naar het 'hol van de leeuw' gegaan. De SP in Bosch en Duin, wat kan die daar verbeteren? Een pittig debat, goed geleid en soms heel verrassend. Dus zeker interessant, maar zoals een van de aanwezigen me zei, "de standpunten van de SP zijn niet allemaal de standpunten van deze buurt".

Bijvoorbeeld een vraag over de witte vlekken. Ik dacht eerst nog dat ze de bevroren sneeuw op weg naar de lokatie bedoelde (grapje!). Witte vlekken zijn de nu nog onbebouwde stukken, waar mogelijk gebouwd kan worden. Ja, ook Bosch en Duin zal niet aan bouwen ontkomen. Maar veel mooier is het om een enkele villa om te vormen tot goedkopere woningen, bijvoorbeeld voor starters. Geen gemakkelijk plan, hoor.
Een aanwezige vroeg, "Mijnheer Duquesnoy, u wilt van alle wijken in Zeist een eenheidsworst maken?" Neen, daar kiest de SP niet voor. Dat is niet mogelijk, elke buurt heeft zijn eigen karakter en met tien sociale woningen maakt de SP van Bosch en Duin nog geen Vollenhove. Men heeft de mond vol van integratie en diverse woonmilieus in één buurt. Daarvoor worden massaal sociale huurwoningen gesloopt in goedkopere buurten. Daarvoor worden dan deels duurdere woningen teruggeplaatst. De mensen, die de duurdere woningen niet kunnen betalen, worden hun wijk uitgejaagd. Zij worden de sloopnomaden en trekken van sloopwijk naar te slopen wijk. We moeten ook maar eens integreren door een dure woning om te zetten in goedkopere woningen. Dan is er solidariteit en gelijkwaardigheid. Een "rode" vlek midden in deze rijke buurt.
Andere thema's kwamen ook voorbij, zoals veiligheid en verkeer. En net als in andere buurten en wijken moet je ook hier bij verkeersproblemen naar oplossingen zoeken, vooral samen met de bewoners en met deskundige ondersteuning van bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland.
Ook voor Bosch en Duin geldt dat op 3 maart een stem voor de SP een stem is voor Solidariteit, Menselijke Waardigheid en Gelijkwaardigheid.

U bent hier