h

Politiek ontmoet ouderen

26 februari 2010

Politiek ontmoet ouderen

Op 24 februari organiseerde de stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen een bijeenkomst in 't Lichtpunt. Onder de noemer "Ouderen ontmoeten politiek - politiek ontmoet ouderen" zijn de ouderen en de politieke vertegenwoordigers in gesprek met elkaar gegaan.

Thema's als wonen, veiligheid, participatie en welzijn en zorg werden door de gespreksleider Carolien Molenaar voorgelegd aan de politici en aan de zaal. Bij het thema zorg was het de SP die de aandacht vroeg voor de werkwijze van het WMO-loket in Zeist. "Nu is daar nog het aanbod dat bepaalt of je iets wel of niet krijgt", zegt Jan Achterberg. "Maar het zou zo moeten zijn dat naar de vraag wordt gekeken en men dan, samen met de aanvrager, gaat kijken wat er mogelijk is". Met deze uitspraak heeft Jan Achterberg ook meteen een belangrijke medestander gekregen. Aan het eind van de middag moest elke fractie aangeven wat ze vooral meenemen uit deze bijeenkomst en daar was het de VVD die zei dat ze vooral getriggerd waren door de stelling dat het WMO-loket eerst naar de vraag moet kijken en niet het aanbod leidend moet laten zijn. Een eerste winst dus voor de SP, zelfs al vóór de verkiezingen. Petje af, Jan!

U bent hier