h

Debatavond Dichterswijk

15 februari 2010

Debatavond Dichterswijk

Op 10 februari vond er een debat plaats in de Dichterswijk. Het debat, georganiseerd door de Belangen Overleg Groep Dichterswijk (BOGD), werd gedisciplineerd geleid door de districtscommandant van de Brandweer Utrechtse Heuvelrug. Waarbij duidelijk de discipline van de praatgrage raadsleden op de proef werd gesteld.
Jeroen van Ravestijn debatteerde namens de SP.
De behandelde thema's waren het contact van de buurtbewoners met de gemeente Zeist, het werken in een woonwijk, het verkeer in de wijk en natuurlijk de geplande bouw in het Sanatoriumbos.

Het debat begon dan ook direct scherp: er werd gesteld dat de bewoners nauwelijks door de gemeente worden gehoord. Hoeveel de politiek ook beloofde die avond, dit blijft een teer punt. De SP roept de bewoners dan ook op om contact te zoeken met die politiek, via de Inloop. Dan worden de partijen gedwongen om te antwoorden op uw standpunten.
Werken in de woonwijk. De SP streeft naar het verwijderen van de risicovolle bedrijven in uw wijk. De SP vindt dat als deze of andere bedrijven uit uw wijk vertrekken dat dan de wijk direct moet worden betrokken in de toekomstplannen van het gebied en dat de belangenverenigingen hier een cruciale rol in hebben.
Verkeer in de wijk. Het is voor de SP luid en duidelijk dat het kruispunt Oude Arnhemseweg en Schaerwijdelaan aangepakt moet worden. En wel samen met de buurt. Naast dit kruispunt ziet de SP andere kruispunten in de wijk, die een stuk helderder kunnen: het kruispunt Schermerslaan - Oude arnhemseweg en de kruising Oude Arnhemseweg - Burgemeester Patijnlaan - Jacob Catslaan. De SP is dan ook bang dat met de nieuwbouw in het bos en de knip in de Thorbeckelaan deze kruispunten nog drukker worden en de buurt minder veilig wordt.
Buurtschap Sanatoriumbos. De SP is tegen het bouwen in het Sanatoriumbos.
En op de vraag van de avondleider wat de raadsleden die avond hebben geleerd, antwoordde Jeroen van Ravestijn: "De buurt is tegen het buurtschap en daarin zijn zij nauwelijks gehoord door de gemeente(raad). De SP wil daarom werken aan het contact met de bewoners zodat de bewoners bij de plannen in hun buurt worden betrokken."

Jeroen van Ravestijn in debat

U bent hier