h

Verslag ledenvergadering

16 november 2009

Verslag ledenvergadering

De partij gaat campagne voeren met de slogans: Jij SP, Ik SP, Wij SP. Partijvoorzitter Jan Marijnissen: "Wij stellen de mens en zijn keuze centraal. Daarom spreken we de mensen persoonlijk aan. Met 'Wij' benadrukken we het gemeenschapsgevoel dat we willen bevorderen."

102 afdelingen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Uiteraard ook in Zeist: daar wil de SP zich met oudgedienden en nieuwere gezichten in de komende gemeenteraadsperiode inzetten voor een beleid in de gemeente Zeist dat voor en door mensen is. De basis is hierbij solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. De beste kennis voor verbeteringen in een buurt komt van de buurtbewoners zelf. De menselijke maat is de weg tot een maatschappij waarin mensen elkaar ondersteunen. Het programma van de SP Zeist en de kandidatenlijstlijst werd op 15 november aan de ledenvergadering voorgelegd door de voorzitter en huidig raadslid Jan Voogdt.

Pieter Wout Duquesnoy werd door de aanwezigen leden unaniem gekozen tot lijstaanvoerder. Pieter Wout is voor veel Zeistenaren en ook voor de raad een bekend gezicht. De aanwezige leden waren dan ook blij dat hij zich kandidaat wilde stellen.

In de Nieuwsbode van 18 november in de rubriek 'Stem op mij' zal hij aan zich alle Zeistenaren uitleggen waarom Zeistenaren straks op 3 maart 2010 op de SP moeten stemmen. Onder het motto Jij SP, ik SP, wij SP vertelden ook het zittend raadslid Jeroen van Ravestijn en Jan Achterberg waarom zei de SP in de gemeenteraad willen gaan vertegenwoordigen. Het verkiezingsprogramma kunt u hier vinden.
De SP zal de SP niet wezen zonder acties, maar voor die acties zijn wel actieve leden nodig. De SP Zeist is een partij waar Zeistenaren trots op mogen zijn. Met ieder lid, iedere kiezer willen we die trots delen.

Jij, Ik, Wij SP. Uiteraard ook in Zeist!

Jan Voogdt maakt de uitslag van de stemming bekend
Jeroen van Ravestijn, Pieter Wout Duquesnoy, Jan Achterberg

U bent hier