h

Stichtse Lustwarande tot last?

9 oktober 2009

Stichtse Lustwarande tot last?

Van De Bilt tot aan Rhenen, dat is de Stichtse Lustwarande. Prachtige buitenhuizen met groen en tuinen, vroeger voor de notabelen en adel. Tegenwoordig zijn veel van deze landgoederen in gebruik bij bedrijven als prestigieus kantoorpand. Aan de Utrechtseweg in Zeist zijn er nog vele herkenbaar, het bekendste voorbeeld is natuurlijk Slot Zeist. In Driebergen heb je bijvoorbeeld Huis en Landgoed Sparrendael.

Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht vinden deze Stichtse Lustwarande een belangrijk en markant cultuurhistorisch geheel in de provincie Utrecht. Zo belangrijk zelfs dat ze het als een "provinciaal belang" zien.

En dus gaat de provincie richtlijnen opzetten hoe die Stichtse Lustwarande beter uit de verf kan komen. Ook nieuwe gebouwen rondom de provinciale weg van De Bilt naar Rhenen moeten dan voldoen aan die regels. Alle politieke fracties in de provincie zijn enthousiast over de evaluatie van de eerste fase van het project en willen er graag verder mee.

Prachtig toch, zo behouden we cultuur, historie en natuur. In de presentatie werden ook voorbeelden getoond die het 'net niet helemaal' zijn. Brinkhove is er zo een: het gebouw klopt wel, maar het dient echter niet omgeven te zijn door een grasvlakte maar er moeten struiken en bomen rondom staan. Dan hoort het pas echt in het beeld. De provincie is enthousiast, de gemeente Zeist wel wat minder. Het nieuw te bouwen woonpark (zie afbeelding hieronder), op de hoek van Utrechtseweg en Krommerijnlaan, voldoet niet aan de richtlijnen en daarom heeft de provincie nee gezegd tegen dit bouwplan. Een grote winst voor de omwonenden, die vonden dat er een veel te massaal gebouw in hun "achtertuin" zou worden gebouwd. En deze bewoners hebben nu dus de steun van de provinciale politiek. Ik ben benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt, het zou best eens kunnen dat gemeente en provincie tegenover elkaar in de rechtzaal komen te staan.

Meer informatie: www.stichtse-lustwarande.nl

Ontwerp voor woonpark Zeist

Ontwerp voor Woonpark Zeist

U bent hier