h

Red de Postbode

17 maart 2009

Red de Postbode

Afgelopen zondag hebben postwerkers tijdens een actiebijeenkomst in Rotterdam besloten om in actie te komen tegen de dreigende loonsverlaging van 15%. De groep postbodes heeft het actiecomité 'Red de Postbode' opgericht. Woordvoerder Rob van der Post: "Een loonsverlaging van 15% pikken we niet. Het is absurd dat TNT ons honderden euro's per maand wil laten inleveren." SP-Kamerleden Sharon Gesthuizen en Paul Ulenbelt waren ook aanwezig. Voor deze actie was ook belangstelling van postmedewerkers uit Zeist.

De actienaam 'Red de Postbode' bestaat al langer. De SP voerde de afgelopen jaren onder die naam actie tegen de liberalisering van de postmarkt. TNT, het bedrijf met de meeste werknemers in Nederland, heeft door te dreigen met massaontslag de vakbonden zover gekregen dat ze tekenden voor 15% loonsvermindering. Volgens van der Post is de maat nu vol. "De mensen in de postsector hebben besloten dat ze nu zelf in actie moeten komen. Voor mij en veel van mijn collega's geldt: de dood of de gladiolen. Velen van ons zijn kostwinner en komen in grote financiële problemen als deze plannen doorgaan. We laten dit niet over onze kant gaan!"

Veel medewerkers van TNT vrezen daarom dat deze cao pas het begin is. Hoewel er in ruil voor de loonsverlaging voor de komende 2,5 jaar werkgarantie wordt gegeven, hebben de meesten er een hard hoofd in dat ze uiteindelijk hun werk zullen behouden. Volgens Van der Post is het vertrouwen tussen de werknemers en de directie van TNT weg: "Mensen voelen zich als oud vuil behandeld. Stank voor dank na soms wel 40 jaar trouwe dienst. We snappen allemaal heel goed dat TNT op de postmarkt het hoofd boven water moet houden, maar dit is niet de oplossing. We willen niet dat de concurrentie die door de liberalisering wordt veroorzaakt over onze rug wordt gevoerd."

Per 1 april wordt de postmarkt geliberaliseerd. Hierdoor raakt TNT het monopolie kwijt op het bezorgen van brieven onder de 50 gram en moet het bedrijf gaan concurreren met wildwest-aanbieders. Deze concurrenten van TNT, waaronder het eigen dochterbedrijf Netwerk VSP, betalen hun bezorgers stukloon. Een onderzoek van de arbeidsinspectie laat zien dat het daardoor voor de meeste bezorgers niet mogelijk is om iets basaals als het minimumloon te verdienen. Toch mag deze vorm van ontduiking voorlopig blijven bestaan. De Tweede Kamer heeft besloten dat postbedrijven vier jaar de tijd krijgen hun personeel via een fatsoenlijke cao te betalen. Van der Post: "De mensen die bij TNT werken hebben hart voor hun vak. Wij kunnen en willen niet concurreren met mensen die voor een schijntje de post rondbrengen. Voor ons is post bezorgen iets dat met kwaliteit gepaard gaat. Het is fatsoenlijk werk. Daarvoor moet ook een fatsoenlijk loon worden betaald." Mensen uit Zeist die op de hoogte gehouden willen worden van de acties kunnen zich hier aanmelden.

De actiestickers voor de actie 'bus in beeld' kunt u hier ook aanvragen.

Bijeenkomst van het acticomité 'Red de Postbode'

U bent hier