h
Verkiezingsprogramma 2018

Verkeersveiligheid, verkeer en vervoer

In Zeist is autogebruik nog te vaak leidend voor de indeling van de publieke ruimte, terwijl auto's onveiligheid veroorzaken en slecht zijn voor het milieu. Daarom wil de SP meer focus op openbaar vervoer en fietsverkeer. Daar waar de auto nog wel een plaats heeft, doen we dat zorgvuldig.

De SP wil dat:

  • verdere afbraak van buslijnen een halt wordt toegeroepen. Voldoende OV heeft een gunstig effect op de mobiliteit van jong en oud en kan (door het voorkomen van parkeerproblemen) een gunstig effect hebben op het winkelend publiek. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op elektrische pendeldiensten tussen parkeerplaatsen, het station en het centrum.
  • er in Zeist, als “groene” gemeente, wordt gezorgd voor goed berijdbare en goed verlichte fietsroutes. Dit kan door uitbreiding van het aantal fietsstraten (waar de fiets voorrang heeft) van en naar het centrum, maar ook in het centrum zelf kunnen er nog zaken worden verbeterd, onder andere door uitbreiding van het aantal fietsstallingen. Fietsers moeten vaker voorrang krijgen bij verkeerslichten.
  • verkeersveiligheid niet ondergeschikt wordt gemaakt aan doorstroming of modetrends. De gemeente gaat voorzichtig om met verkeersremmende maatregelen en houdt dit simpel en effectief. Eenduidige oplossingen, die de mensen makkelijk kunnen begrijpen, hebben de voorkeur.
  • in 30-kilometerzones meer wordt gehandhaafd.
  • de spoorwegovergang in Den Dolder voor motorverkeer wordt afgesloten, omdat dit de veiligheid ten goede komt. Wel moet de bypass natuurlijk goed geregeld zijn.

U bent hier