h
Verkiezingsprogramma 2018

Ondernemers, economie en werkgelegenheid

De gemeente is toch de overheid waarmee de ondernemers het meest te maken hebben. Goed contact met onze ondernemers moet dan ook een speerpunt zijn.

De SP wil dat:

  • de gemeente realistische huurprijzen voor hun eigen panden vraagt. Gemeentelijk vastgoed wordt niet verkocht, zeker niet in het centrum.
  • Zeister ondernemers en het MKB betrokken worden bij en een stem hebben in de (bouw)plannen voor Zeist.
  • “maatschappelijk verantwoord ondernemen” een belangrijk onderdeel vormt van de eisen rondom aanbestedingen. Bij voorkeur wordt samengewerkt met lokale bedrijven.
  • in samenspraak met bewoners en ondernemers wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om parkeren in het centrum gratis te maken.
  • leegstand wordt bestreden, onder andere door in gesprek te gaan met de verhuurders. Als panden gedurende langere tijd leegstaan, moet de verhuurder ook het huurdersdeel van de WOZ gaan betalen, om zo huurprijsdalingen te stimuleren.

U bent hier