h
Verkiezingsprogramma 2018

Gezondheid, milieu en duurzaamheid

Gezondheid begint met een gezonde werk- en woonomgeving en schone lucht, water, grond en voeding.

De SP wil dat:

  • er geen houtverbrandingscentrale in Zeist, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder of Austerlitz komt. De luchtkwaliteit moet voldoen aan strikte normen.
  • onze gemeente rookvrij wordt, zodat bijvoorbeeld bij de ingangen van openbare gebouwen en sportaccommodaties niet gerookt wordt.
  • er actief wordt voorgelicht over een gezonde leefstijl, maar ook (vooral in wijken waar tandartsbezoek onder kinderen laag is) over zaken als dat tandartszorg voor jongeren tot 18 jaar volledig wordt vergoed.
  • wooncorporaties worden aangespoord om hun woningen te vergroenen door deze goed te isoleren (tot minimaal label B). Hierbij moet er aandacht zijn voor een gezond binnenklimaat. Daarnaast moeten zij speciale aandacht besteden aan de mogelijkheid zonnepanelen te plaatsen, om zo tot energieneutrale woningen te komen.
  • aanvragen voor WMO-zorg sneller worden afgehandeld, waarbij wettelijke termijnen zonder meer worden gehaald. In geval van urgentie (tijdelijke hulp in verband met revalidatie na ongeval of ziekte) moet het mogelijk zijn direct in aanmerking te komen voor hulp.
  • Zeist weer een volwaardige huisartsenpost krijgt, met een afdeling voor spoedeisende hulp.
  • er streng wordt toegezien op de aanrijtijden voor ambulances.

U bent hier