h
Verkiezingsprogramma 2018

Huisvesting

Er zijn veel te weinig betaalbare woningen in Zeist. Een wachttijd van meer dan acht jaar voor een huurwoning is onacceptabel, en ook betaalbare koopwoningen zijn er onvoldoende.

De SP wil dat:

  • de corporaties stoppen met de sloop en verkoop van sociale woningen. Sloop mag alleen als het onvermijdelijk is, in combinatie met nieuwbouw van een vergelijkbaar aantal nieuwe woningen.
  • sterk wordt ingezet op nieuwbouw van betaalbare woningen. Van de bij te bouwen woningen moet zeker de helft in de categorie sociale huur of koop (voor starters) vallen.
  • op braakliggende terreinen herbruikbare kleine woningen (denk aan tiny houses) worden geplaatst. Deze spoedwoningen bouwen we als starterswoningen, voor statushouders en jongeren.
  • gemeente en woningcorporaties zorgen voor inbraakveilige huizen.
  • de gemeente inzet op hergebruik van winkel- en kantoorpanden, onder andere door bij langdurige leegstand mee te werken aan omvorming tot woningen.
  • huisjesmelkers worden bestreden.

U bent hier