h
Verkiezingsprogramma 2018

Armoede, schuldenproblematiek, sociale zekerheid

Armoede zorgt voor een sociale achterstand en minder kansen in het onderwijs. Daarom moet de gemeente mensen in armoede of schulden wijzen op hun rechten, om zo de problematiek te verlichten. Kinderen mogen nooit de dupe zijn van schulden.

De SP wil dat:

  • de gemeente alle ruimte neemt om armoede te bestrijden, door regelingen zo breed mogelijk toe te passen en de mensen te informeren over alle regelingen voor financiële bijstand. Onderdeel hiervan is het automatisch toekennen van kortingen of regelingen.
  • er niet langer mensen uit huis worden gezet, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn.
  • de gemeente een leidersrol op zich neemt bij het aanpakken van problematische, zorgelijke schulden. Hierbij moet zij actief het contact zoeken met corporaties en nutsbedrijven. Ook moet zij kijken naar de mogelijkheden voor het opkopen van schulden, om zo (onder voorwaarden) de kans op een geslaagde nieuwe start te vergroten.
  • er, bij uitstroom van een uitkering naar een baan, sprake is van duurzame arbeidsplaatsen, en niet van flexbanen zonder kans op verlenging.
  • de gemeente zich actief inzet om iedereen met arbeidsvermogen de kans te bieden om daadwerkelijk duurzaam werk te gaan doen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet voor goede begeleiding worden gezorgd (bijvoorbeeld met jobcoaches). Dit is maatwerk, waarvoor iedereen die een gemeentelijke uitkering ontvangt in aanmerking moet komen.

U bent hier