h
Verkiezingsprogramma 2018

Acceptatie en integratie

De SP wil dat alle vormen van racisme en discriminatie worden bestreden en dat de gemeente daar een actieve rol in speelt. Hierbij gaat het niet alleen om het tegengaan van ongelijke behandeling op school en bij publiek gefinancierde projecten, maar ook om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de publieke ruimte.

De SP wil dat:

  • meer wordt ingezet op voorlichting in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • nieuwkomers in Zeist de mogelijkheid krijgen te integreren door middel van taal- en inburgeringscursussen met goede begeleiding.
  • de gemeente meer doet om, in samenspraak met uitvoerders en doelgroepen (zoals blinden), de informatievoorziening rondom toegankelijkheid te verbeteren. Onder andere door hen actief en gericht te informeren over tijdelijke problemen met toegankelijkheid, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of verbouwingen van publieke gebouwen.

U bent hier