h
Verkiezingsprogramma 2018

Maatschappelijke veiligheid en privacy

Uit de statistieken lijkt de maatschappij steeds veiliger, maar zo voelt men dit niet. Het gevoel van veiligheid wordt beter als wij inzetten op de preventieve veiligheid in al onze buurten.

De SP wil dat:

  • Zeist weer een volwaardig politiebureau, en meer (wijk-) agenten op straat krijgt, om de veiligheid in alle kernen van onze gemeente te vergroten.
  • er meer wordt ingezet op preventie. Dit onder andere door uitbreiding van de wijkteams en meer inzet van buurtvaders en -moeders. De wijkteams krijgen een groter budget om zaken in hun wijk met de bewoners zelf te regelen.
  • er minder wordt teruggegrepen op cameratoezicht.
  • de gemeente de veilige opslag en het veilig gebruik van persoonsgegevens garandeert, zodat daar geen misbruik van gemaakt kan worden.

U bent hier