h
Verkiezingsprogramma 2018

Cultuur en sport met lage drempels

Cultuur is wat mensen scheppen, ook in Zeist. De gemeente kan cultuur dus niet opleggen maar wel helpen om de bewoners hun cultuur te scheppen.

De SP wil dat:

  • de gemeente zich actief inzet op het onder aandacht brengen van cultuur.
  • bibliotheekbezoek bij jongeren wordt gestimuleerd. Iedere jongere in Zeist krijgt een gratis bibliotheekpas uitgereikt.
  • de gemeente ruimte biedt aan alle vormen van cultuur, zoals jazz, blues, volksmuziek, dans, straattheater, popmuziek en rock.
  • ieder kind kennis moet kunnen maken met een breed aanbod aan sport.
  • de gemeente financiële belemmeringen wegneemt, zodat elk kind aan een sport kan doen.
  • ieder kind op vijfjarige leeftijd een zwemkaart uitgereikt krijgt om het zwemdiploma A te halen.

U bent hier