h

Kandidatenlijst 2018

Hieronder vindt u de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.


Annemieke Zwaneveld (1)
Foto: Menno Bausch

'Een sterk MKB wat wij echt kennen. Zorg dichtbij, zonder lange wachttijden, armoede bestrijden en geen 12 jaar moeten wachten op een huis. Allemaal punten waar wij de komende 4 jaar voor gaan!'


Pieter Wout Duquesnoy (2)
Foto: Menno Bausch

'Ben je nieuw in Zeist omdat je uit je eigen land gevlucht bent, dan moet je de mogelijkheid krijgen te integreren door middel van taal- en inburgeringscursussen met goede begeleiding.'


David Tompot (3)
Foto: Menno Bausch

'Er moeten meer sociale woningen komen. Mensen met een laag inkomen komen nauwelijks nog aan een betaalbare woning. Het bouwen van woningen alleen voor mensen met veel geld is ónverkoopbaar.'


Foppe de Haan (4)
Foto: Menno Bausch

'Op naar een samenleving waarin iedereen er evenveel toe doet, en waarin we elkaar zowel (inter)persoonlijke als financiële ruimte en hulp bieden om te kunnen leren van onze keuzes.'


Marianne Junger (5)
Foto: Menno Bausch

'Ik wil vechten voor de gewone zaken in het leven: een degelijke woning voor iedereen, bestaanszekerheid, een goede opleiding voor allen. Ik wil ook meer aandacht voor preventie, zoals een gezonde levensstijl.'


Jan Voogdt (6)
Foto: Menno Bausch

'Politiek is een kwestie van keuzes maken, de SP maakt ook in de gemeente zijn keuzes op basis van ons beginselprogramma. Wat goed is steunen we, want niet goed is bestrijden we, samen met bewoners. Voor elkaar!'


Laurentien Vreede (7)
Foto: Menno Bausch

'Onderwijs is een recht waar de gemeente aan moet bijdragen waar zij kan. Niet alleen voor kinderen, maar voor alle inwoners.'


Gwildor Sok (8)
Foto: Menno Bausch

'Toezicht met camera's zijn een inbreuk op de privacy, daarom hebben we liever meer agenten op straat. Je privégegevens moeten veilig opgeslagen en zorgvuldig behandeld worden.'


  1. Chimène van Lunteren
  2. Ben Wiegers
  3. Gerrit van de Berkt
  4. Petra Koek
  5. Jantje Paasman

U bent hier