SP Zeist

Duizenden euro's terugbetalen aan PGb door ex-Pyxis clienten

20-10-2014Een bericht op RTV Utrecht laat een belachelijke situatie zien: Oud-cliënten van zorginstelling Pyxis moeten tienduizenden euro's aan Persoons-gebonden Budget (PGB) terugbetalen aan het Agis Zorgkantoor. De verzekeraar claimt het bedrag van de cliënten omdat zij niet de juiste bonnetjes zouden kunnen overleggen van de zorg die ze van Pyxis hebben gekregen.

› Lees verder

Zeister SP in andere samenstelling

11-10-2014Bij de raadsvergadering van 7 oktober is Jan Achterberg tijdelijk geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Omdat Annemieke een zoon, Cas, heeft gekregen, zal ze enkele maanden op zwangerschapsverlof zijn. Jan neemt dus tijdelijk haar plek over en zal zich vooral op de samenlevings-onderdelen richten, net als Annemieke. David Tompot kan voor diezelfde tijd even "inschuiven" als buitengewoon raadslid (fractieassistent). Ook hij is in de raad van 7 oktober geïnstalleerd. De verwachting is dat in januari 2015 Annemieke haar plaats als raadslid weer gaat innemen. Zo kun je dus wel stellen dat de SP-raadsfractie nu drie keer blij is. 

› Lees verder

Rondje Tomaat: Raadsvergadering 9 september

11-09-2014In de raad van 9 september was het belangrijkste onderwerp de financiën en het risicobeleid voor de komende decentralisaties.
Goed is dat het college kiest om de bedragen te verdelen naar hoe het de vorige jaren verdeeld was. maar  omdat er asociale bezuinigingen mee gemoeid zijn, door het landelijk beleid van vvd en pvda, is er een groot risico dat er gewoon te weinig geld is.
En juist de keuze van dit risicobeleid staat de SP tegen. We kiezen namelijk niet voor de mogelijkheid het uit algemene reserves te halen, maar om een tekort bij jeugdzorg daar maar te vullen met geld van de participatie (of andersom).

› Lees verder

De participatieladder

09-07-2014Op 24 juni werd in de Eerste Kamer het debat gevoerd over de participatiewet. Veel aandacht was er daar wel voor de mantelzorgboete, vooral ook dat sommige partijen vonden dat dat woord niet mocht worden gebruikt. Over die mantelzorgboete werd dan ook door het kabinet aangegeven dat er nog een onderzoek komt. Maar over de echte participatie zijn vooral de regeringspartijen nogal makkelijk. Uiteindelijk is door de Eerste Kamer de participatiewet met meerderheid aangenomen. De SP-Zeist was, samen met Paul Lempens van ABVA-KABO, bij die eerstekamer-vergadering. Bij Totem heeft men namelijk een voorbeeld gemaakt van de participatieladder en namens Totem Zeist heeft Gerrit van de Berkt deze participatieladder aangeboden aan de Eerste Kamer-commissie.

› Lees verder

Raadsvragen over betaald parkeren

25-06-2014Namens de SP-Zeist heeft fractieassistent Gwildor Sok vragen aan het college gesteld over het besluit om achteraf betaald parkeren door middel van kentekenregistratie in te voeren. Hij is vooral kritisch over de impact op de privacy die deze verandering met zich zal meedragen. Zo wordt er gevraagd of het aantal camera's wordt uitgebreid voor de kentekenregistratie, hoe lang de kentekens worden opgeslagen en wie daar toegang toe heeft.

› Lees verder

Het wordt druk in Kamp Zeist

31-05-2014Komende zondag, 1 juni, start de wake bij Kamp Zeist weer zoals gewoonlijk om 16.30 uur en ook deze keer zal de SP aanwezig zijn aan de Richelleweg 13 te Soesterberg. Hoe druk zal het deze keer worden? Daar durf ik geen inschatting van te maken. Wel is er een grote kans dat het binnen de hekken nog drukker wordt. Sinds februari is het (tijdelijke) asielzoekerscentrum open, daar wonen nu enkele honderden asielzoekers, zij kunnen gelukkig naar buiten en de kinderen gaan naar school in Zeist. Maar er zijn ook de mensen, die er onschuldig vastzitten omdat ze geen geldige papieren hebben. Dat er een gevangenis staat op Kamp Zeist, daar is de SP-Zeist nooit tegen geweest. Wel zijn we tegen het bestemmingsplan omdat het een gevangenis is, waar onschuldigen worden opgesloten. Daarvoor hebben we jaren terug al een motie aangenomen gekregen in de raad, omdat de meeste partijen het met ons eens zijn. Echter, de minister legt de stemming van de gemeenteraad van Zeist gewoon naast zich neer.

› Lees verder

Jan Achterberg wil wel meedoen

29-05-2014Met die titel staat er deze week een interview van Carolien Paasman met Jan Achterberg in de Nieuwsbode van Zeist. Hieronder de gehele tekst, met dank aan de redactie van de Nieuwsbode.

› Lees verder

Buurtbewoners in actie tegen huurverhoging

21-05-2014Een aantal bewoners van de huurwoningen aan Noordweg en Zeisteroever (woningen zijn eigendom van Delta Lloyd) zijn een actie gestart tegen de huurverhoging. In verband met de door het rijk afgedwongen grote huurverhogingen raken mensen meer en meer in problemen. Deze huurverhogingen zijn nog eens extra wrang als ze plaatsvinden terwijl er sprake is van achterstallig onderhoud.

› Lees verder

Samen kansen pakken

11-05-2014De naam van het nieuwe akkoord van de vier coalitiepartijen (VVD, D66, Seyst.nu en CDA) is "Samen kansen pakken". Op 8 mei werd dit akkoord besproken in de raad. Omdat nog heel veel onduidelijk was, had de SP een hele reeks aan vragen. Maar net als bij de andere oppositiepartijen werd eigenlijk geen enkele vraag beantwoord.

› Lees verder

Nieuw afdelingsbestuur

11-05-2014Donderdag 24 april hield de SP afdeling Zeist een ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering is het bestuur van de afdeling (opnieuw) gekozen.

› Lees verder

Pagina's